مقالات

نامه درخواست گزارش رسیدگی

نامه درخواست گزارش رسیدگی و لزوم آن

رسیدگی مالیاتی چیست؟

رسیدگی مالیاتی فرآیندی است که طی آن درآمد مشمول مالیات یا ماخذ مالیات مودی تعیین می گردد. طبق ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است اظهارات مودی را با توجه به اظهارنامه ارسالی، با اسناد و مدارک و قوانین و مقررات مربوطه تطابق دهد و در نهایت مالیات را تعیین کند.

مهلت زمان رسیدگی مالیاتی چقدر است؟

مالیات را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم کرد: مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده.

در رسیدگی مالیاتی، مالیات های بر دارایی مثل ارث و مالیات بر ارزش افزوده محدودیت زمانی ندارند، به این معنی که سازمان امور مالیاتی کشور هر زمان می تواند این نوع مالیات ها را از مودی اخذ کند.

اما برای مالیات بر درآمد متفاوت است و به دو صورت زیر انجام می پذیرد:

۱ – مهلت زمانی ۱ ساله برای سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات که از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، یعنی مثلا در سال ۱۴۰۳ که مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی تا ۳۱ تیر است، تا یکسال بعد از آن، یعنی ۳۱ تیر ۱۴۰۴ سازمان مالیاتی فرصت مطالبه مالیات از مودی را دارد.

نکته مهم در این باره این است که این ۱ سال فقط بابت درآمدهایی است که در موعد مقرر در اظهارنامه ابراز شده است و در نتیجه، به طور کلی اداره مالیاتی ۱ سال فرصت دارد تا برای مودی که در موعد مقرر اظهارنامه خود را ارسال کرده است، فرآیند حسابرسی و رسیدگی را انجام دهد و از آن مالیات اخذ کند.

و حالت دوم برای رسیدگی های مالیات بر درآمد، مرور زمان مالیاتی ۵ ساله است که مهلت آن ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت پرداخت مالیات است.

این مرور زمان ۵ ساله تحت شرایط زیر انجام می شود:

۱ – عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر

۲ – در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه

۳ – در خصوص مالیات هایی که نیاز به تسلیم اظهارنامه ندارند که مهمترین مثال آن مالیات حقوق است. توجه داشته باشید که در مالیات حقوق، اظهارنامه ارسال نمی شود، بلکه فهرست حقوق بگیران تهیه می شود و لیست مالیات حقوق ارسال می شود.

۴ – جرائم مالیاتی مثل جریمه گزارش معاملات فصلی

این موارد ۴ حالتی هستند که مرور زمان آنها بجای ۱ سال، ۵ سال است و اداره مالیاتی ۵ سال فرصت رسیدگی و اخذ مالیات از آن ها را دارد.

در نتیجه مرور زمان مالیاتی صرفا در خصوص مالیات های بر درآمد است و پس از گذشت این مدت، مالیات مربوطه قابل اخذ نخواهد بود.

برگ تشخیص مالیاتی چیست؟

پس از توضیحات مربوط به رسیدگی مالیاتی، قصد داریم با برگ تشخیص مالیاتی بیشتر آشنا شویم.

هدف از رسیدگی مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات مودی است و به طور کلی خروجی فرآیند رسیدگی، برگ تشخیص یا برگ مطالبه ( که در خصوص جرائم و یا ارزش افزوده صادر می شود) و یا در برگ قطعی است.

زمانی که برگ تشخیص مالیاتی صادر می شود و به مودی ابلاغ می شود، ۳ حالت وجود دارد:

۱ – پذیرش برگ تشخیص توسط مودی، که این حالت وارد پروسه دادرسی نمی شود.

۲ – اعتراض به برگ تشخیص، که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ فرصت اعتراض دارد. در این حالت نکته مهم این است که روز ابلاغ و روز اعتراض جزو مهلت ۳۰ روزه محاسبه نمی شود. در واقع در این حالت است که می توان به فرآیند دادسی مالیاتی ورود کرد.

۳ – عدم اعتراض به برگ تشخیص، این در حالتی است که مودی ظرف ۳۰ روز هیچ واکنشی نشان ندهد و اعتراضی نکند که در این صورت اینجا ۲ حالت وجود دارد :

یا ابلاغ واقعی صورت گرفته و مودی اعتراض نکرده است که در این صورت برگ تشخیص قطعی می شود.

یا ابلاغ قانونی صورت گرفته که در این صورت مودی در حکم معترض شناخته می شود و پرونده به هیات بدوی می رود. نکته قابل ذکر در اینجا این است که این مرحله، توافق با ممیز کل را ندارد.

به طور کلی زمانی که مودی ظرف موعد مقرر اعتراض خود را اعلام کند، وارد فرآیند دادرسی مالیاتی می شویم.

توضیحات کامل مربوط به مبحث ابلاغ، در صفحه سوالات متداول ابلاغ، خدمت شما دانش پذیر عزیز ارائه شده است.

برگ تشخیص مالیاتی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم، صراحتا ۳ مورد از ویژگی های مهم برگ تشخیص مالیاتی را به شرح زیر اعلام می کند:

۱ –  بر اساس ماخذ صحیح باشد

۲ – متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد

۳ –  به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. یعنی مثلا اگر مالیات مودی ۱۰۰ میلیون تومان باشد، باید به صورت واضح و روشن بتواند ماخذ و محاسبه و دلایل این مبلغ را بیان کند.

گزارش رسیدگی چیست؟

حال که با مفهوم رسیدگی و برگ تشخیص آشنا شدید، تعریف گزارش رسیدگی و علت وجود آن را راحت تر می توانید دریابید.

برگ تشخیص به موجب یک یا چند برگه تنظیم می شود که به آن گزارش رسیدگی می گوییم. گزارش رسیدگی حاوی اطلاعات دقیق و جزئی از نحوه محاسبه مالیات و مقدار مالیات است. در واقع گزارش رسیدگی، حقی است که قانونا به مودی مالیاتی داده شده است و اداره مالیاتی را موظف به ارائه آن کرده است.

مبنای قانونی دریافت گزارش رسیدگی چیست؟

عبارت گزارش رسیدگی و تعریف آن در قانون به صورت مشخص جایی نیامده است، اما در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم جزئیات آن را بیان کرده است.

در گزارش رسیدگی به تفصیل توضیح داده می شود که مالیات مودی چطور محاسبه شده است و چنانچه مودی درخواست دریافت گزارش رسیدگی را داشته باشد، سازمان امور مالیاتی موظف است آن را ارائه کند.

همچنین در بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی راجع به تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی صراحتا عنوان شده است که در صورت درخواست کتبی مودی یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی موظف است جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص است، به علاوه هرگونه توضیحاتی در این خصوص به او ارائه دهد.

علاوه بر این، در بخشنامه ۵۶/۹۴/۲۳۰ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۴، الزام ارائه تصویر گزارش رسیدگی به درخواست مودی ذکر شده است.

چرا باید از نمونه نامه درخواست گزارش رسیدگی سایت حسابدانان استفاده کرد؟

با توجه به متن بالا و ارجاعات قانونی که ذکر شد، شما خواننده گرامی می توانید بر اساس آن، و با توجه به نمونه نامه درخواست رسیدگی که در اختیارتان گذاشته شده است، مشخصات شرکت یا مودی موردنظر را در فایل کاربردی پیش رو وارد کنید و از صحت آن مطمئن باشید.

در پس آماده سازی فایل کاربردی نامه درخواست گزارش رسیدگی، تیم خبره و با تجربه حسابدانان است که خط به خط آن را بر اساس متن قوانین و مقررات درج کرده است.

همچنین پیش بینی می شود شما خواننده گرامی پس از مطالعه این بخش، به صفحه فایل کاربردی در سایت حسابدانان نیز مراجعه کنید و در خصوص مطالب مرتبط با این مبحث، می توانید فایل کاربردی نامه درخواست گزارش کارشناس مجری قرار را نیز دانلود و مشاهده کنید.