* شماره بخشنامه : ۱۷۸۳۱ / ۲۳۴ / ص

* تاریخ : ۲۳ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : تخصیص شماره اقتصادی جدید به مودیان از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱

همانگونه که استحضار دارید در اجرای ماده (۶) و (۷) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با هدف آماده سازی زیرساخت های لازم برای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ این سازمان از ابتدای مهرماه سال جاری اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی نموده است.

بر این اساس مؤدیان مالیاتی از ابتدای مهرماه مکلفند در صورتحساب های فروش کالا و ارائه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابه، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار را درج نمایند. الگوریتم شماره اقتصادی اختصاص یافته به مؤدیان مالیاتی به شرح ذیل می باشد:

اشخاص حقوقی: شناسه ملی ۱۱ رقمی اشخاص حقوقی تخصیص یافته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص حقیقی: شماره ملی شخص حقیقی به اضافه سه رقم شناسه پرونده مالیاتی تخصیص یافته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور

مشارکتهای مدنی: شناسه مشارکت مدنی تخصیص یافته از سوی سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام ذیحسابها و سایر افراد ذیربط در سراسر کشور؛ خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی، اطلاع رسانی گردد.

ماده های مرتبط