ماده 81 قانون مالیات های مستقیم

ماده 81 قانون مالیات های مستقیم موضوع این جلسه آموزشی می باشد.

درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار ‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات ‌معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. [1]

1 – قانون تفسیر ماده 81 قانون مالیات های مستقیم :

موضوع استفساریه، آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ( 03/ 12 / 1366) بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ پاسخ : بلی; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد. » تفسیر قانونی فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ           ( 18/ 11 / 1400) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ( 04/ 12 / 1400)، به تأیید شورای نگهبان رسید.