ماده‌ 84 قانون مالیات های مستقیم : 

میزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود. [1] [2]

1 – به موجب مفاد ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ( 1400 / 07 / 24 ) میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده 84 قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی مصوب ( 1394 / 04 / 31 ) به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد ( 15% ) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می­ گردد. این تحفیف حداکثر سه ­بار قابل استفاده است.

تبصره :

 تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده 84 قانون مذکور می­ باشد.

( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت هفت سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است. )

2 – به موجب بند 16 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ( 1394 / 04 / 31، ) این متن جایگزین متن قبلی ماده 84 قانون ‌شد.

بخشنامه

آیین نامه و دستورالعمل