ماده 134 قانون مالیات های مستقیم : 

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، [1] دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت­ های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

1 – به موجب بند 32 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( 31 / 4 / 1394 )، در ماده 134 قانون بعد از عبارت « فنی و حرفه‌ای » عبارت « آموزشگاه­‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور » اضافه شد.