ماده 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

پس از انقضای مواعد ( مهلت ها ) مذکور در ماده ۳ این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۱ : ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 08 / ۷ / 1386 ) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ه­ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره ۲ :

سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی حسب مورد فراهم کند.