ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند :

الف – عرضه : واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی

ب – واردات : ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی

پ‌ – صادرات : صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور

ت‌ – مالیات و عوارض فروش : مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین

ث‌ – مالیات و عوارض خرید : مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین

ج‌ – مالیات بر ارزش‌افزوده : مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین

چ‌ – عوارض : مبالغی که به موجب این قانون به‌ همراه مالیات برای شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است ؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو

ح‌ – مؤدی : شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می‌نماید

خ‌ – دوره مالیاتی : دوره مالیاتی هر سه‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است

د – اعتبار مالیاتی : مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا ( اعم از نهاده و کالای نهائی ) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است

ذ‌ – معافیت مالیاتی : عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات

ر‌ – قانون مالیات‌های مستقیم : قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ( 3 / 12 / 1366 ) و اصلاحات بعدی آن

ز‌ – سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور

ژ‌ – پایانه فروشگاهی : پایانه موضوع بند « ب » ماده ‌1 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ( 21 / 7 / 1398 )

س‌ – سامانه مؤدیان : سامانه موضوع بند « پ » ماده ‌1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان