ماده 57 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

این قانون شش‌ ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم ‌الاجراء است.

تبصره ‌:

تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 17 / 2 / 1387 ) با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده ‌و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ‌ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ( 12 / 3 / 1400 ) به تأیید شورای نگهبان رسید.