فصل سوم : معافیت ها

ماده 9

عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد : الف‌ - کالاها : 1 - کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل ( از جمله چوب خام )، محصولات گلخانه ( از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ ) تبصره ‌: فعالیت‌ های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری...

ماده 10

موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌ های آنها مسترد می‌شود : الف‌ - صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی ( در مورد صادرات کالا ) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انج..

ماده 11

مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل ...

ماده 12

عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری‌، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت..