ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌ های آنها مسترد می‌شود :

الف‌ – صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی ( در مورد صادرات کالا ) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیک ترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته

صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد

تجاری ‌- صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود

ب‌ – خدمات معاوضه ( سوآپ ) نفت خام، فرآورده‌ های نفتی ( بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی )، گازطبیعی و برق

تبصره ۱ :

فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی )، مرزی

( فروش سوخت در جایگاه های مستقر در نواحی مرزی کشور ) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها

( بنکرینگ ) صادرات محسوب می‌شود.

تبصره ۲ :

استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده ‌141 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.

تبصره 3 :

خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران ) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد.