ماده 39 قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

سهم شهرداری ‌ها، دهیاری ‌ها، روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی ‌ها و دهیاری ‌ها واریز می‌شود :

الف‌ ) نود درصد ( ۹۰% ) از عوارض و جریمه ‌های مربوط به ماده ‌7 و بندهای « ب » و « پ » ماده 26 این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان ( سهم مناطق عشایری ) و فرمانداری‌های همان استان

(سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد ( ۱۰% ) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه ‌نیافتگی سه ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداری ‌ها، دهیاری ‌ها، اداره امور عشایر شهرستان ( سهم مناطق عشایری ) و روستا های فاقد دهیاری ( به حساب فرمانداری ‌ها ) توزیع گردد.

ب‌ ) عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای « الف » و « ت » ماده ‌26 و ماده ‌28 این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ‌ها، دهیاری ‌ها، روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

تبصره 1 :

سهم روستا های فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاه های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی

( سازمان ) تصویب می‌شود.

تبصره ۲ :

سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد 7 و 26 این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره 3 :

در راستای اجرای احکام این ماده ‌شهرهای جدید تازه‌تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده ‌حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.

تبصره 4 :

محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

تبصره 5 :

سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای « پ » و « ت » ماده ‌26 این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلان‌شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره 6 :

هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ‌ممنوع است.

تبصره 7 :

سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد ( ۱۰۰% ) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 8 :

کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده ‌تشکیل و گزارش عملکرد این ماده ‌همه‌ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره 9 :

سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.