ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و « ب » ماده 29 این قانون مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد. شهرداری‌های شهرهای آلوده مکلفند صد در صد ( ۱۰۰% ) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند « ب » ماده ‌29 این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه نمایند.