فصل دوم : معافیت ها

ماده 12

عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد : 1 - محصولات کشاورزی فرآوری نشده; 2 - دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان; 3 - انواع کود، سم، بذر ونهال; 4 - آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبا...

ماده 13

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد. تبصره : مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تار...