قسمت ششم : مالیات دستگاه های کارتخوان

مالیات دستگاه های کارتخوان

مالیات دستگاه های کارتخوان ، نحوه ی محاسبه مالیات کارتخوان ها ، معافیت مالیات کارتخوان ها ، اشخاص مشمول مالیات کارتخوان ها چه کسانی هستند ؟
اگر شما هم از این دست سوالات و دغدغه ها در خصوص موضوع مالیات کارتخوان ها دارید پیشنهاد میکنم تا پادکست مالیات دستگاه های کارتخوان رادیو حسابدانان با بیان سید علی سرحدی و محمدرضا نکویی را بشنوید.
در این پادکست به کلیه سوالات و چالش های مربوط به مالیات کارتخوان ها به صورت مفصل پاسخ داده ایم.

پادکست های مالیاتی
پادکست های مالیاتی
قسمت ششم : مالیات دستگاه های کارتخوان
/

پادکست های مرتبط