قسمت بیست و پنجم : تغییر محل کار حسابداران ( قسمت دوم )

تغییر محل کار حسابداران ( قسمت دوم )

تغییر محل کار برای حسابداران یک دغدغه ی بسیار مهم بوده که هر حسابداری در طول دوران کاری خود چندین بار با آن روبرو می شود. معیار های محل کار مناسب چیست ؟ زمان مناسب تغییر محل کار چه زمانیست؟ نکات اساسی که باید در جابجایی محل کار در نظر بگیریم چه نکاتی است ؟ برای پاسخ به این سوالات می توانید پادکست بیست و چهارم رادیو حسابدانان را بشنوید.

آخرین پادکست ها