قسمت سی و دوم : نکات مهم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

نکات مهم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

خرداد ماه هر سال رنگ و بوی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل را دارد.
هر ساله چندین میلیون کسب و کار موظف به ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل هستند.
اما برای ارسال اظهارنامه که مهم ترین تکلیف مالیاتی صاحبان مشاغل محسوب می شود، رعایت چه نکاتی ضروری است ؟
در این پادکست پاسخ این سوال را خواهیم داد. 

آخرین پادکست ها