اولین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی

اولین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی فایل pdf جلسات فایل های ضمیمه در دسترس

2,100,000 تومان

اولین دوره حضوری جامع قوانین و مقررات مالیاتی

اولین دوره حضوری جامع قوانین و مقررات مالیاتی فایل pdf جلسات فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

2,100,000 تومان

دومین دوره حضوری جامع قوانین و مقررات مالیاتی

اولین دوره حضوری جامع قوانین و مقررات مالیاتی فایل pdf جلسات فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

2,600,000 تومان

اولین دوره جامع حسابداری مقدماتی

دوره جامع حسابداری مقدماتی فایل های دوره جلسه دو حسابداری مقدماتی فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

1,500,000 تومان

دومین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی – آنلاین

http://dl.hesabdanan.com/free-education/comprehensive-course-of-tax-laws.mp4?md5=CCNX_L8gXokWZQy9qrgSWA&expires=262976273085816 دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی فایل جلسات دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی فایل های ضمیمه خصوصی این…

2,600,000 تومان

ورکشاپ مالیات حساب های بانکی

سرفصل ها ۱ – مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ۲ – مالیات دستگاه های کارتخوان ۳ – مالیات درگاه…

150,000 تومان

سومین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی

جهت آشنایی با فضای آموزشی دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی جلسه ی اول را به صورت رایگان در انتهای…

2,600,000 تومان