دوره جامع حسابداری پیمانکاری

دوره جامع حسابداری پیمانکاری ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

1,500,000 تومان

دوره جامع مالیات بر ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

دوره جامع مالیات بر ارزش افزوده و پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

800,000 تومان

دوره جامع حسابداری مقدماتی

دوره جامع حسابداری مقدماتی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

2,100,000 تومان

دوره جامع حسابرسی و دادرسی مالیاتی

دوره جامع حسابرسی و دادرسی مالیاتی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

800,000 تومان

وبینار رایگان موفقیت حسابداران در سال ۱۴۰۱

وبینار رایگان موفقیت حسابداران در سال ۱۴۰۱ قسمت اول قسمت دوم

رایگان!

صفر تا موفقیت در مالیات

صفر تا موفقیت در مالیات مینی دوره رایگان بخش اول رایگان   بخش دوم رایگان   بخش سوم رایگان  

رایگان!

دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی

دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

2,600,000 تومان