اولین دوره حضوری جامع قوانین و مقررات مالیاتی

اولین دوره حضوری جامع قوانین و مقررات مالیاتی جلسه اول دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی حسابدانان ویدئو خصوصی این…

2,100,000 تومان

وبینار رایگان موفقیت حسابداران در سال ۱۴۰۱

وبینار رایگان موفقیت حسابداران در سال ۱۴۰۱ قسمت اول قسمت دوم

رایگان!

اولین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی

اولین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی جلسه اول دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی حسابدانان ویدئو در دسترس جلسه…

2,100,000 تومان

صفر تا موفقیت در مالیات

صفر تا موفقیت در مالیات مینی دوره رایگان صفر تا موفقیت در مالیات رایگان صفر تا موفقیت در مالیات 1…

رایگان!

دومین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی

دومین دوره جامع قوانین و مقررات مالیاتی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

2,600,000 تومان