قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان تایید شده است.

این قانون دارای ۲۹ ماده و ۶فصل مجزا می باشد.
فصل اول شامل تعاریف قانون
فصل دوم شامل تکالیف اشخاص مشمول
فصل سوم شامل تکالیف سازمان و دستگاه و‌مراجع ذی ربط
فصل چهارم شامل تشویق و تسهیلات
فصل پنجم شامل ضمانت اجرا
و‌ در فصل ششم شامل نظارت بر اجرا خاتمه می یابد.
می توان بعضی از اهداف این قانون را
به ایجاد شفافیت اقتصادی در راستای برقراری عدالت مالیاتی افزایش وصول مالیات
مقابله با اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی و… اشاره کرد.
در این قانون اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان می باشد مگر خلاف آن ثابت شود در راستای ماده ۴این قانون
مامور مالیاتی جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کند و یا به ترتیبی که در ماده ۹ همین قانون ذکر شده اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آن ها را ندارد.
امیدواریم با اجرایی شدن کامل قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اعتدال و عدالت مالیاتی برقرار شود.

در انتهای آزمون پاسخ صحیح سوالات در اختیارتان قرار میگیرد.

برای شروع آزمون ابتدا وارد سایت شوید