* شماره آیین نامه : ۱۳۴۳۲ / ت ۵۹۳۸۲ هـ

* تاریخ : ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : آیین نامه اجرایی جز ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱ – در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ – قانون: قانون مالیات بر ارزش ­افزوده – مصوب ۱۴۰۰-.

۲ – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ – مراجع ذی‌صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط،
مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین­ نامه می‌باشند.

۴ – مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه­نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هرنوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

ماده ۲– ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی­صلاح قانونی و انجمن‌های علمی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و حوزه عملیه قم و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیئت­های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین­نامه می‌باشند.

تبصره ۱ – فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی ­صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می­شود.

تبصره ۲ – ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین­نامه نمی‌باشند.

ماده ۳ – مراجع ذی‌صلاح مکلفند دسترسی برخط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند. 

ماده های مرتبط