مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر تراکنش های بانکی

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر تراکنش های بانکی

مالیات تراکنش های بانکی یکی از پر چالش ترین موضوعات مالیاتی است که در سال های اخیر گریبان گیر بسیاری از افراد شده است.

بر اساس مقررات مالیاتی بانک مرکزی موظف است اطلاعات حساب های بانکی مربوط به اشخاص را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد تا در صورت وجود تراکنش های بانکی مشکوک سازمان مالیاتی نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات مربوطه اقدام نماید.

البته که تراکنش هایی که ماهیت درآمدی ندارند مشمول هیچگونه مالیاتی نیستند، اما اثبات همین موضوع امری پیچیده و تابع مقررات مخصوصی می باشد که ممکن است بعضا ماه ها به طول بینجامد.

تجربه، اطلاعات، مهارت مهمترین عناصر لازم برای موفقیت در پرونده های مالیات بر تراکنش بانکی هستند.

موسسه حسابدانان مفتخر است که در طول سال های اخیر بیش از ده پرونده موفق مالیات بر تراکنش های بانکی را به خود دیده است که حاصل تجربه، اطلاعات و مهارت تخصصی در این زمینه است.

اگر شما هم درگیر پرونده مالیات بر تراکنش های بانکی شده اید باید بدانید که فرصت زیادی برای کاهش مالیات خود ندارد.

پس بهتر است هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت برای دفاع از پرونده مالیاتی شما دست به کار شوند.

درخواست مشاوره