پیگیری و دریافت مفاصا حساب مالیاتی

پیگیری و دریافت مفاصا حساب مالیاتی

امروزه بسیاری از امور تجاری مشروط به تسویه بدهی مالیاتی و دریافت مفاصا حساب مالیاتی است.

دریافت، تمدید و ابطال کارت بازرگانی، پروانه کسب، مجوز فعالیت، دریافت تسهیلات بانکی و . . . نیازمند این است تا اداره مالیاتی عدم وجود بدهی مالیاتی شما را تایید کند و گواهی عدم بدهی مالیاتی را صادر نماید.

همچنین اگر میخواهید از عدم بدهی مالیاتی خود مطمئن شوید نیز می توانید نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایید.

فرآیند دریافت مفاصا حساب مالیاتی فرآیندی طولانی و بعضا دردسر ساز است.

پیگیری مداوم، ارائه مستندات و . . . از مهم ترین باید های دریافت مفاصا حساب مالیاتی است.

اگر زمان انجام این کار و یا حوصله آن را ندارید و یا اگر برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی عجله دارید می توانید این کار را به تیم حسابدانان بسپارید تا در کوتاه ترین مدت زمان ممکن این کار را برای شما انجام دهد.

برای این امر می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را وارد کرده و منتظر تماس همکاران ما باشید.

درخواست مشاوره