مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر ارث

مشاوره، وکالت و انجام کلیه امور مالیات بر ارث

اگر شما هم به تازگی عزیزی را از دست داده اید به شما تسلیت می گوییم، اما فراموش نکنید که حتی در این وضعیت هم مقررات مالیاتی شما را رها نمیکند. شما مشمول مالیات بر ارث هستند

مالیات ارث نوعی مالیات است که از اموال و ماترک متوفی باید پرداخت شود.

وراثی که پس از فوت متوفی می توانند از دارایی های او بهره مند شوند باید بر اساس مقررات موجود مالیات بر ارث مربوط به آن را نیز پرداخت کنند.

مقررات مالیات بر ارث از ابتدای سال ۱۳۹۵ دستخوش تغییرات بسیاری زیادی شده است.

مهم ترین موضوع در رابطه با مالیات بر ارث فرصت ۱ ساله تسلیم اظهارنامه مالیاتی است که اگر در موعد مقرر این اتفاق نیفتند دیگر دیون و بدهی های متوفی قابل کسر از دارایی های وی نخواهد بود که این امر قطعا به ضرر وراث و باعث افزایش مبلغ مالیات بر ارث آن ها خواهد بود

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مقررات و باید ها و نباید های مالیات بر ارث، دریافت مشاوره تخصصی در این خصوص و انجام امور مالیاتی خود از طریق فرم زیر با ما در ارتبط باشید.

درخواست مشاوره