تهیه و ارسال اظهارنامه انحلال و امور تصفیه شرکت ها

تهیه و ارسال اظهارنامه انحلال و امور تصفیه شرکت ها

در مواردی که تصمیم به انحلال و جمع آوری کسب و کار خود علی الخصوص شرکت تجاری خود گرفته اید باید بدانید که این امر تشریفات مالیاتی به خصوصی دارد.

طبق ماده ۱۱۴ و ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم شرکت های تجاری قبل و حین عملیات انحلال مکلف به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مخصوصی هستند و در صورت عدم انجام تکالیف مشمول جرایم سنگینی می شوند.

همچنین در طول فرآیند تسویه و تا اتمام ختم تسویه شرکت همچنان مودی مودی مالیاتی محسوب شده و موظف به انجام کلیه تکالیف مالیاتی خود هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره و انجام کلیه امور مالیاتی مربوط به انحلال و تسویه شرکت خود می توانید از خدمات مجموعه حسابدانان به صورت تخصصی استفاده نمایید.برای این کار کافیست فرم زیر را تکمیل کرده و منتظر تماس همکاران ما باشید.

درخواست مشاوره