تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی

بی شک مهم ترین تکایف مالیاتی هر کسب و کاری ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.

به دلیل همین اهمیت بالای اظهارنامه مالیاتی لازم است تا این کار توسط متخصصی حوزه حسابداری و مالیاتی انجام گردد و ریسک اشتباه در اظهارنامه مالیاتی که می تواند دارای عواقب خطرناکی باشد به حداقل برسد.

کلیه صاحبان مشاغل ( کسبه و اصناف و . . . ) باید تا پایان خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی سال قبل خود را ارسال کنند.

همچنین کلیه اشخاص حقوقی ( شرکت ها، موسسات و . . . ) تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی خود فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند.

عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب تعلق جرایم بسیار سنگین مالیاتی است.

طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم جریمه عدم تسلیم اظهانامه مالیاتی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق می باشد که غیر قابل بخشودگی است.

همچنین عدم تسلیم ترازنامه و سود و زیان موجب تعلق جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه می گردد.

موضوعات فوق الذکر کافیست تا برای ارسال اظهارنامه مالیاتی خود از خدمات تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی استفاده کنید.

برای دریافت این خدمات اطلاعات خود را در کادر زیر وارد فرمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

درخواست مشاوره