آماده سازی اسناد و مدارک و دفاع در رسیدگی مالیاتی

آماده سازی اسناد و مدارک و دفاع در رسیدگی مالیاتی

اگر با شما تماس گرفته اند تا اسناد و مدارک خود را برای رسیدگی مالیاتی به اداره مالیات ارایه کنید ولی هنوز سیستم حسابداری شما آماده این رسیدگی مالیاتی نیست باید هر چه سریعتر نسبت به آمادگی اسناد و مدارک خود اقدام نمایید.

اگر هم هنوز به شما برای ارایه اسناد و مدارک مالیاتی اطلاع رسانی نشده است بدانید که به زودی این اتفاق خواهد افتاد، پس بهتر است زودتر اقدام کنید.

طبق قوانین و مقررات موجود اداره مالیاتی حداکثر تا یک سال پس از اتمام مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نماید. در نتیجه به زودی برای رسیدگی مالیاتی فرا خوانده خواهید شد.

همچنین توجه داشته باشید که عدم ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی موجب تعلق جرایم مالیاتی و عدم تعلق معافیت ها و مشوق های مالیاتی خواهد شد.

ما در مجموعه خدمات مالی – مالیاتی حسابدانان خدمات مربوط به آماده سازی اسناد و مدارک مالی و مالیاتی شما را انجام خواهیم داد تا دغدغه ای در این خصوص نداشته باشید.

جهت هماهنگی شماره خود را در فرم زیر وارد کرده تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

درخواست مشاوره