ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان

ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان

یکی از مهم ترین اتفاقات مالیاتی کشور ما در سال های اخیر تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

به موجب این قانون کلیه اشخاص حقوقی ( شرکت ها، موسسات و . . . ) و همچنین کلیه صاحبان مشاغل 

( کسبه، اصناف و . . . ) موظف به عضویت سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوطه از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی و . . . می باشند.

کلیه اشخاص حقوقی باید از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به انجام این تکالیف اقدام کنند.

صاحبان مشاغل نیز به ترتیب زیر باید عضو این سامانه شده و از پایانه های فروشگاهی استفاده کرده و صورتحساب الکترونیکی صادر کنند :

الف ) صاحبان مشاغل مشمول فراخوان های هشت گانه ارزش افزوده : ۱ / ۴ / ۱۴۰۲

ب ) صاحبان مشاغل گروه اول و دوم : ۱ / ۷ / ۱۴۰۲

ج ) سایر صاحبان مشاغل : ۱ / ۱۰ / ۱۴۰۲

اگر تا به حال اقدامی در خصوص عضویت در سامانه مودیان انجام نداده اید و یا تکالیف خود را به درستی نمی شناسید توصیه می کنیم هر چه سریع تر نسبت به انجام این تکالیف اقدام نمایید، چرا که به موجب ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت عدم انجام تکالیف مشمول جرایم مالیاتی خطرناکی خواهید شد.

برای مشاوره و انجام امور مربوط به سامانه مودیان می توانید از مجموعه حسابدانان کمک بگیرید.

برای این امر فرم زیر را تکمیل نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

درخواست مشاوره