* شماره بخشنامه : ۶۶۴۸۶ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۲۷۷۲۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ دبیر محترم هیئت دولت

پیرو نامه شماره ۵۵۷۴۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ درخصوص ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌ بنیان مصوب ۱۴۰۱ موضوع تصویب ‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵۶۰۳۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۲۷۷۲۶۰۳۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ دبیر محترم هیئت دولت در ارتباط با اصلاح تبصره ذیل بند ۱ ماده ۲ (که در متن نامه به اشتباه تبصره ۱ ماده ۲ عنوان شده است) و حذف تبصره‌ های ۳ و ۴ ماده ۴ آیین‌ نامه اجرایی مذکور برای اجرا ارسال می ‌شود.

ماده های مرتبط