* شماره بخشنامه : ۶۷۷۹۱ / ۲۶۸ / د

* تاریخ : ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱

* موضوع : اطلاعیه شماره ۲ – تشریح نحوه اخذ شماره منحصر بفرد مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب به استحضار می ‏رسد.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد.

تعریف شماره منحصر به فرد مالیاتی: شناسه ‌ای است ۲۲ کاراکتری،که در پایانه فروشگاهی به صورت منحصر به‌ فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌ شود. ساختار شماره منحصر به فرد مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول شماره مالیاتی ۲۲ کاراکتر و به صورت ثابت می ‏باشد.

 

ماده های مرتبط