* شماره بخشنامه : ۷۲۰۰۶ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و در قالب نامه شماره ۱۹۶۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است، برای اجرا ارسال می‌ شود.

ماده های مرتبط