* شماره بخشنامه : ۷۶۴۲۲ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۲۴ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره ۱۹۶۵۶۷/ت۶۰۸۰۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هیأت محترم وزیران

پیرو نامه ‌های شماره ۶۶۴۸۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ و ۵۵۷۴۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ درخصوص ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌ بنیان مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحیه آن، به پیوست تصویر تصویب ‌نامه شماره ۱۹۶۵۶۷/ت۶۰۸۰۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هیأت محترم وزیران در ارتباط با حذف ماده (۱۲) آیین ‎نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت۶۰۳۸۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و تلقی تبصره آن به عنوان ماده (۱۲)، برای اجرا ارسال می‌ شود.

ماده های مرتبط