* شماره بخشنامه : ۷۵۹۱۱ / ۲۲۲ / د

* تاریخ : ۲۳ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : ایجاد امکان ثبت درخواست صدور کد فراگیر اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی در ادارات کل

به استحضار می رساند در جهت خدمت هرچه بیشتر به مودیان مالیاتی و جذب سرمایه های خارجی در داخل کشور، این اداره کل اقدام به ایجاد واسط‌ کاربری صدور شماره یکتای اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده های مالیاتی در سامانه مدیریت اطلاعات (به نشانی Management.tax.gov.ir) با مجوز شماره مجوز ۱۲۹ نموده است. متوسط زمان صدور شماره اتباع خارجی نهایتا دو روز کاری خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و بهره برداری اعلام می گردد.

ماده های مرتبط