* شماره بخشنامه : ۷۵۲۱۴ / ۲۶۸ / د

* تاریخ : ۱۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱

* موضوع : اطلاعیه شماره ۶ – انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند:          

جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم، بر اساس معاملات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها می باشد. این اقلام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقلام دیگری را شامل نمی شود. الگوهای مختلف بشرح ذیل اعلام می گردد:

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول:

  • الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
  • الگوی دوم (فروش ارز): این الگو صرفا توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  • الگوی سوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط       فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد.
  • الگوی چهارم (قرارداد پیمانکاری)
  • الگوی پنجم (قبوض خدماتی)
  • الگوی ششم (بلیط هواپیما)
  • الگوی هفتم (صادرات)

الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:

  • الگوی اول (فروش کالا و خدمات)
  • الگوی دوم (صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین): این الگو صرفا توسط فروشندگان طلا مورد استفاده قرار می گیرد.

الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

  • رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی

جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقلام اطلاعاتی هر الگو ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.

ماده های مرتبط