* شماره بخشنامه : ۵۲۲۳۲ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : لزوم پیگیری اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در فراخوان اول مرتبط با شرکت های فعال در زمینه بورس و فرابورس

نظر به اجرایی شدن قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ برای شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و باتوجه به نامه شماره ۴۹۶۰۱/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور اجرای کامل و صحیح قانون، ضروری است موارد زیر در دستور کار آن اداره کل قرار گرفته و با پیگیری و نظارت لازم نتایج اقدامات صورت گرفته را به صورت هفتگی به مرکز یاد شده گزارش نمایید.

۱ – تاکید بر صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ برای مودیان مشمول اولین فراخوان آن اداره کل (شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ برای مشمولین مرحله دوم فراخوان (شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)؛

۲ – نظارت و پیگیری نحوه عمل مودیان در رعایت قانون یاد شده ؛

۳ – برقراری ارتباط مستمر و ارائه راهنمایی های لازم و رفع ابهامات احتمالی (در صورت استعلام اشخاص یاد شده لازم است پاسخ مربوطه در حداقل زمان ممکن تهیه و ارسال شود)؛

۴ – اعلام موارد عدم رعایت قانون از سوی مودیان آن اداره کل ؛

۵ – تشریح آثار مالیاتی عدم رعایت قانون با تاکید بر جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون موصوف و عدم اعتبار صورت حساب های فروش صادره خارج از سامانه مذکور از تاریخ های مدنظر؛

۶ – در صورت وجود هر گونه ابهام فنی مالیاتی، انجام استعلام ابهامات از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی؛

۷ – در صورت وجود هر گونه ابهام اجرایی، انجام استعلام ابهامات از معاونت درآمدهای مالیاتی.

بدیهی است در راستای بندهای ۶ و ۷ فوق، معاونت های مذکور موظف به پاسخگویی به سوالات و ابهامات حداکثر ظرف دو روز کاری خواهند بود.

 

ماده های مرتبط