* شماره بخشنامه : ۵۳۶۲۶ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : فهرست مصادیق خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی

«فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی» موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مربوط به تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که طی نامه شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعالم شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می شود. لازم به ذکر است صرفا ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صالح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

فهرست مصادیق :
۱– ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ها ، پروژه ها و فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی ، علمی ، فناوری ، نوآوری ، نمونه سازی ، مشاوره ای و آینده پزوهی در سطح ملی و بین المللی توسط اعضای هیات علمی ، پژوهشگران ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی ، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری ، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به دستگاه ها و نهادها و شرکته های دولتی ، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی.

۲– طرح های توجیهی ، مطالعات اقتصادی و امایشی مرتبط با فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه ها مراکز آموزش عالی ، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری ، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی.

۳– ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی ، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری ، پژوهشگاه ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن های علمی در حوزه شبکه علمی کشور ، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC) ، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا).

۴– ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح ها ، پروژه ها و فعالیت های علمی در سطح ملی و بین المللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی.

۵– تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه های علمی و فناورانه ، رصد و دیده بانی ، سیاست گذاری صنعتی ، در حوزه علوم انسانی ، پژوهش های دانش بنیان و حمایت از تحقیقات ، پروژه های نوظهور و بدیع ، پروژه های غیر صنعتی ، آینده پژوهی ، استانداردسازی دفاعی ، همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان ، مدیریت دانش ، سناپ ، فرصت های مطالعاتی ، تعالی ، ارائه های دفاعی ، تاریخ شفاهی ودجا ، معاهدات و روابط دفاعی ، دفاعی نظامی

۶– فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه ها و کارخانجات که در جهت بهره مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد.
دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ها و تعاونی های تامین نیاز تولید کنندگان.
فعالیت های آموزشی انجام شده در قالب برون سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت.
خدمات آموزشی – پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیر دولتی ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بخش غیر دولتی و مراکز فنی و حرفه ای بخش دولتی.

۷– تدریس در مراکز آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی).
مربی گری امور پژوهشی ، فرهنگی ، ورزشی ، تهذیبی ، تربیتی ، ترویجی و بهداشتی.
ارائه خدمات پژوهشی ، آموزشی به دستگاه ها و نهادهای دولتی ، خصوصی و حوزه های علمیه.

 

 

ماده های مرتبط