* شماره بخشنامه : ۵۱۳۶۸ 

* تاریخ : ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع :تصویب نامه شماره ۱۳۹۲۱۱ هیئت وزیران – اصلاح مقررات اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۴۵۳ مورخ ۱۰۰/۰۴/۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت۳۲۸۶۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ و تبصره ماده (۲۸) تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ به شرح زیر اصلاح می شود :

در بند (الف) ماده (۱) و بند های (۵) و (۷) ماده (۵) پس از عبارت “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” عبارت “با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد” الحاق می شود.

ماده های مرتبط