‌ماده ۶۸ قانون مالیات های مستقیم : 

املاکی که در اجرای ماده ‌۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و ‌انتقال قطعی معاف است. [۱]

۱ – با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ( ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۷۵ ) در متن فوق عبارت « ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک » جایگزین عبارت « ماده ۳۴ قانون ثبت » گردید.