ماده ۷۰ قانون مالیات های مستقیم :

هرگونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌ مالک یا صاحب حق تعلق می­گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی [۱] کشور نسبت به کل ‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به پنجاه درصد ( ۵۰% ) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات ‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح ­های نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت­ های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. [۲]

۱ – به موجب ماده واحده قانون تشکیل وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مصوب ( ۱۳۹۸ / ۰۴ / ۲۴ )، سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شد.

۲ – تفسیر قانونی ماده ۷۰ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶

موضوع استفسار « آیا هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و سرقفلی دریافتی به وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقال را نیز شامل می‌گردد؟ » نظر مجلس ماده واحده – عبارت هرگونه مال و یا وجوه مذکور در ماده‌ی ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و حق واگذاری محل دریافتی به‌وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می‌گردد. 

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز ( ۱۳۷۰ / ۰۸ / ۲۹ ) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ( ۱۳۷۰ / ۰۹ / ۰۶ ) به تأیید شورای نگهبان رسیده است.