ماده‌ ۸۴ قانون مالیات های مستقیم : 

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. [۱] [۲]

۱ – به موجب مفاد ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ( ۱۴۰۰ / ۰۷ / ۲۴ ) میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ) به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شود به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد ( ۱۵% ) تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می­ گردد. این تحفیف حداکثر سه ­بار قابل استفاده است.

تبصره :

 تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده ۸۴ قانون مذکور می­ باشد.

( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مدت هفت سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است. )

۲ – به موجب بند ۱۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱، ) این متن جایگزین متن قبلی ماده ۸۴ قانون ‌شد.