* شماره بخشنامه : ۱۴۹۰۶۷ / ت ۱۴۹۰۶۷ هـ

* تاریخ : ۱۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : آئین نامه اجرایی بند د تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه ­های کشور و راه و شهرسازی و به استناد بند (د) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین­ نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­ نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 

ماده ۱ ـ موضوع این آیین ­نامه، ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و بهسازی محیط اسکان واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها است و سایر گونه های بافت (ناکارآمد، تاریخی) را شامل نمی گردد. تبصره ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان و در خصوص سکونت گاه های غیررسمی مستقر در پهنه های تاریخی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پهنه­ های خارج از محدوده و حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را شناسایی نموده و به تصویب ستاد بازآفرینی شهری استان برساند. تبصره ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و وزارتخانه های کشور(سازمان امور اجتماعی کشور) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف به همکاری در مطالعات شناسایی و تکمیل داده های متناظر می­باشند. 

ماده ۲ ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مکلف است با پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری استان) با هدف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق موضوع این آیین نامه، ضمن اولویت بندی محدوده های مذکور، نسبت به احصاء طرح های اجرایی مرتبط با ایجاد زیربناها، روبناها و فراهم نمودن حداقل خدمات عمومی از جمله مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه، کلانتری ، آبرسانی، برق رسانی و بهسازی مناطق هدف (شبکه معابر، فضای سبز) اقدام و نسبت به تعیین اعتبار و دستگاه مجری مبادرت ورزد. تبصره۱ـ تا سقف دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال از اعتبار هر یک از مناطق موضوع این آیین نامه برای مطالعات شناسایی با رویکرد حداقل مداخله و تأمین سرانه های طرح تفصیلی برای عرصه های موضوع این آیین نامه، قابل هزینه است. در تعیین طرح (پروژه) ها هم سویی کامل اهداف با مصوبات و اسناد توسعه بالادستی ملاک عمل می­باشد. تبصره۲ـ طرح (پروژه) های نیمه ­تمامی که شمولیت اهداف آن، مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات قانون مذکور در بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد، برای اختصاص اعتبار اولویت دارند. 

ماده ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تعیین سهم جمعیت ساکن در مناطق موضوع ماده (۱) این آیین نامه به کل جمعیت استان بر حسب نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ اقدام و اطلاعات مذکور را برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام نماید. ماده ۴ ـ فرمانداری ­ها موظفند براساس جمعیت اعلام شده موضوع ماده (۳) این آیین ­نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه)­های موضوع این آیین ­نامه هزینه نمایند. 

ماده ۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان مسئول حسن اجرای این آیین نامه بوده و مکلف است گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت راه وشهرسازی (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

ماده های مرتبط