ماده ۲۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی مصوب ( ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۷ ) و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ )، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم­ مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه پایانه­‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.