مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

* تبصره 1 :

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه..

 

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی ( موضوع ماده ‌14 قانون امور گمرکی مصوب 22 / 8 / 1390 ) و حقوق ‏ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) می‌با…

 

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌5 این قانون، به ‌استثنای کالا های خاص که نرخ آنها در ماده ‌26 این قانون تصر…

 

مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌ های اقتصادی ‏خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد…