نرخ مالیات و عوارض کالا های نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالا های آسیب ‌رسان به سلامت به ‌شرح زیر تعیین می‌شود :

الف ‌) کالاهای نفتی

1 – انواع بنزین و سوخت هواپیما سی ‌درصد ( ۳۰% )

2 – نفت‌ گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده‌ درصد ( 15% )

* تبصره ۱ :

نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه ) که به شرکت های داخل زنجیره تولید فرآورده ‌های نفتی …