ماده ۲۶

نرخ مالیات و عوارض کالا های نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالا های آسیب ‌رسان به سلامت به ‌شرح زیر تعیین می‌شود :

الف ‌- کالاهای نفتی

۱ - انواع بنزین و سوخت هواپیما سی‌درصد ( ۳۰% )

۲ - نفت‌ گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده‌‌درصد ( ۱۵% )

تبصره ۱ :

نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت ( شرکت های تابعه ) که به شرکت های داخل زنجیره تولید فرآورده ‌های نفتی ...