ماده ۱۲

عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد :
۱ - محصولات کشاورزی فرآوری نشده;
۲ - دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان;
۳ - انواع کود، سم، بذر ونهال;
۴ - آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبا...

ماده ۱۳

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد.
تبصره :

مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تار...