ماده ۱۸ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرم‌های مربوطه اقدام وثبت نام نمایند.