ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی ( pos ) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره :

در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی ( pos ) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.