ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار ‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات ‌معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. [۱]

۱ – قانون تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم : موضوع استفساریه « آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ( ۱۳۶۶ / ۱۲ / ۰۳ ) بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ پاسخ : بلی ; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد. » تفسیر قانونی فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ( ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۸ ) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ( ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۰۴ ) به تأیید شورای نگهبان رسید.