مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند :

الف ‌) عرضه : واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی

ب ) واردات : ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌ – صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی

پ‌ ) صادرات : صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور

ت‌ ) مالیات و عوارض فروش : مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین

ث‌ ) مالیات و عوارض خرید : مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین

ج‌ ) مالیات بر ارزش‌افزوده : مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین

چ‌ ) عوارض : مبالغی که به موجب این قانون به‌ همراه مالیات برای شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است ؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو

ح‌ ) مؤدی : شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می‌نماید

خ‌ ) دوره مالیاتی : دوره مالیاتی هر سه‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است

د ) اعتبار مالیاتی : مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا ( اعم از نهاده و کالای نهائی ) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است

ذ‌ ) معافیت مالیاتی : عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات

ر‌ ) قانون مالیات‌های مستقیم : قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

ز‌ ) سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور

ژ‌ ) پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ‌۱ قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸

س‌ ) سامانه مؤدیان : سامانه موضوع بند «پ» ماده ‌۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان